nl fr

Over het dolfinarium

Het dolfinarium van Boudewijn Seapark: méér dan alleen maar show…

De hoogste prioriteiten van het dolfinarium, zowel voor de organisatie als voor het personeel, zijn het welzijn van, het respect en de liefde voor onze dieren. Daarom veroordelen we het doden van dolfijnen in Taiji of het slecht behandelen van gelijk welk dier. We respecteren dat bepaalde culturen op dieren jagen voor voedsel. Niettegenstaande is het onaanvaardbaar dat het doden van dieren op een wrede of onnodig gewelddadige manier gebeurt, en dit zonder rekening te houden met het effect hiervan op het voortbestaan van die diersoort.
Boudewijn Seapark ondersteunt geen enkele dierentuin die het welzijn van dieren niet als hoogste prioriteit heeft. Moderne dierentuinen moeten een voorbeeld stellen hoe we met dieren moeten omgaan en hoe we kunnen bijdragen tot de instandhouding van hun soort. Daarom leggen we u graag de werking van ons dolfinarium uit, en de waarheid achter bepaalde mythes.

Download HIER een pdf met de volledige, uitgebreide werking van ons dolfinarium.

 

WETTELIJK
EAAM


Het dolfinarium is lid van de EAAM (European Association of Aquatic Mammals). Dit is een organisatie die kennis deelt onder dolfinaria, trainers, dierenartsen, onderzoekers en studenten. De EAAM legt haar leden zeer strenge richtlijnen op voor het houden van zeezoogdieren. De leden moeten voldoen aan de regels en worden regelmatig gecontroleerd. De EAAM is de enige Europese organisatie die de belangen van zeezoogdieren behartigt. Haar richtlijnen zijn op bepaalde punten zelfs strenger dan de Belgische Wet.

In november 2011 onderging het dolfinarium van Boudewijn Seapark een grondige controle van de EAAM. Het Brugse dolfinarium scoorde hoog tijdens deze belangrijke doorlichting.
De hoge score voor Boudewijn Seapark is vooral te danken aan:

 • de in 2011 opgerichte educatieve cel van Boudewijn Seapark.
  Om het publiek nog beter te informeren over o.a. de biodiversiteit en het behoud van zeezoogdieren werden verschillende educatieve pakketten ontwikkeld. De pakketten volgen grotendeels het officiële leerplan, wat het voor scholen makkelijk maakt om alle informatie te integreren in de lessen.
 • de excellente fysieke conditie van de dolfijnen, zeeleeuwen en zeehonden in het park.
 • de goede professionele verzorging van de dieren.
 • de goede communicatie tussen verzorgers en dierenartsen.
 • de goede kwaliteit van het water en de prima omgeving waarin de zeezoogdieren verblijven.
 • de goede en actieve manier van deelname aan internationale voortplantingsprogramma’s. Boudewijn Seapark neemt al enkele jaren deel aan het EEP, het ‘European Endangered Species Programme’. Het EEP ijvert voor de bescherming en het voortbestaan van tuimelaars.

De Belgische wetgeving
Het dolfinarium van Boudewijn Seapark voldoet ook aan de Belgische Wet m.b.t. dierentuinen:

 • het bassin van het dolfinarium is groot genoeg
 • de bezoekers worden geïnformeerd over de dieren in het park
 • er worden educatieve pakketten aan scholen aangeboden, op maat van de kinderen.
 • er wordt actief meegewerkt aan gecoördineerde internationale kweek- en uitwisselingsprogramma’s, om zo de diersoort in stand te houden.


WEETJES

 • Het dolfinarium van Boudewijn Seapark bevat bijna 3 miljoen liter zout water. Het voorbassin is ongeveer 37 meter lang, 13 meter breed en bijna 6 meter diep. Het water wordt 24 uur op 24u gecontroleerd, en dit 7 dagen op 7. De totale oppervlakte van alle dolfijnenbassins is 695 m2.
 • Het dolfinarium van Boudewijn Seapark heeft een speciaal zwangerschapsbassin. De mama’s kunnen hier rustig bevallen van hun kalfjes. Die omgeving is ook zeer veilig voor de kalfjes na de geboorte.
 • Het dolfinarium beschikt ook over een quarantaine bassin. Zo kunnen eventuele zieke dolfijnen afgezonderd van de groep herstellen.
 • Volgens de Belgische wet heeft het dolfinarium voldoende plaats om 9 dolfijnen te huisvesten. Momenteel verblijven er 6 dolfijnen en 2 kalfjes. Jaarlijks krijgt Boudewijn Seapark een vergunning van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor het houden van tuimelaars en gewone zeehonden.
 • Wist je dat dolfijnen in dolfinaria langer leven dan in de natuur? Dit komt omdat er in dolfinaria geen natuurlijke vijanden zitten (bv. haaien, orca’s…), omdat er altijd vers voedsel voorradig is én omdat de dolfijnen onmiddellijk worden verzorgd als ze ziek zijn. Een dolfijn in de natuur wordt gemiddeld 10 à 15 jaar. In ons Brugse dolfinarium is Puck al 50 jaar. De oudste dolfijn ter wereld leeft in een dolfinarium in Amerika. Deze dolfijn is 62 jaar geworden in 2016!
 • Dolfijnen hebben een totaal andere gehoorsgevoeligheid dan mensen. Wij horen bv. goed lage tonen en minder goed hoge frequenties. Wij als mensen kunnen geluidstonen horen tussen het frequentiegebied van 15 Hz tot 20.000 Hz. Bij dolfijnen ligt dit anders! Het gehoor van dolfijnen werkt vooral goed onderwater. Zij produceren hoogfrequente geluiden voor hun sonar. Dolfijnen kunnen daarom geluidstonen horen tussen de 75.000 Hz en 150.000 Hz : een gehoorgevoeligheid ver boven de geluidstonen die wij als mens produceren tijdens bijvoorbeeld de dolfijnenshow. Fysisch gezien neemt de geluidssterkte ook nog eens af bij de overgang van lucht naar water. In het verleden hebben wij de achtergrond geluiden van de pompen van het filtersysteem van het dolfinarium onderwater gemeten. De resultaten daarvan toonden aan dat de dolfijnen geen last hebben van deze geluiden.
 • Hoewel wij met ons bassin nooit de natuurlijke habitat kunnen evenaren, is het niet zo dat dolfijnen lange afstanden moeten kunnen zwemmen en diep moeten kunnen duiken om te overleven. In de natuur leven er o.a. residentie of kustdolfijnen. Zij leven in het ondiepe gebied voor de kust, vaak met een maximale diepte van 3 tot 5 meter. Het zwemmen in de natuur is vooral gerelateerd aan het zoeken naar voedsel, socialisatie, vluchten voor vijanden of negatieve stimuli. Er leeft bv. een grote groep kustdolfijnen in Sarasota Bay, een natuurlijke baai voor de kust van Florida in Amerika. De dolfijnen verblijven er in laag water, en gaan er nooit weg. Dit komt omdat deze baai zeer rijk is aan vis. Dolfijnen hoeven hier dus geen kilometers te zwemmen om aan eten te geraken! Andere groepen kustdolfijnen komen voor in Sado, Portugal en in Moray Firth, Schotland. De gezondheid van dolfijnen staat dus los van het aantal kilometers dat ze zwemmen per dag. Gezondheid en veiligheid zijn vooral gerelateerd aan de beschikbaarheid van voedsel en de afwezigheid van vijanden of bedreigingen.
 • 66% procent van de Europese populatie in dolfinaria is geboren in gevangenschap. Sinds 2003 zijn er geen dolfijnen uit het wild meer ingevoerd in de EU. Boudewijn Seapark veroordeelt de Japanse drijfjachten scherp en neemt daar afstand van. Dat is de reden waarom wij actief meewerken aan het fokprogramma vanuit de EEP. (Endangered species Program)
 • Wist je dat 1 op 2 pasgeboren dolfijnenkalfjes het einde van het 1ste levensjaar niet haalt? Deze cijfers zijn identiek zowel in dolfinaria als in de natuur… Wetenschappelijke studies tonen aan dat het geboortecijfer en het sterftecijfer in de natuur en in dolfinaria ongeveer gelijk zijn.
 • Wil je meer weten over hoe je dieren in het wild best benadert? Surf dan even naar deze site: http://www.ammpa.org/doc_watchablewildlife.html

WETENSCHAPPELIJK

Het dolfinarium werkt regelmatig mee aan nationale en internationale onderzoeksprojecten.

 • In 2006 zocht Boudewijn Seapark op Europees niveau mee naar een methode om de ongewilde bijvangst van dolfijnen in de trawlervisserij te verminderen. Klik hier voor meer info.
 • In 2005 en 2006 heeft de universiteit van Utrecht een gedragsstudie uitgevoerd met onze tuimelaars.
 • In 2008 heeft de afdeling Diergeneeskunde van de universiteit Utrecht een methode ontwikkeld om de ogen van zeeleeuwen beter medisch op te volgen. Er werd een behandelingsmethode opgesteld voor oogproblemen.
 • Dankzij jarenlang onderzoek werd in het dolfinarium een meetmethode ontwikkeld voor babydolfijnen terwijl ze nog in de baarmoeder zitten. Zo kan men tijdens een zwangerschap perfect zien hoe groot het ongeboren dolfijntje reeds is, en of alles volgens schema verloopt. Deze meetmethode is ondertussen een internationale maatstaf geworden bij andere dolfinaria.

OPLEIDINGSCENTRUM
Het dolfinarium dient ook als opleidingscentrum. De trainers leiden elk jaar verschillende studenten op. Studenten van de opleidingen Dierenzorg, Diergeneeskunde en Biologie uit België en Nederland lopen gedurende enkele maanden stage in het dolfinarium. Ze volgen de trainers gedurende hun dagelijkse zorg voor de zeezoogdieren.

SOCIAAL

 • Het dolfinarium werkt samen met het Kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent. Onder begeleiding van therapeuten zetten de kinderen hun therapie verder in het dolfinarium.
 • Het dolfinarium werkt ook al jaren samen met Make-A-Wish®, Dreams4Kids, KinderDroomwens, BrailleLiga,… om de droom van zieke of mindervalide kinderen waar te maken.
Boudewijn Seapark gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. | OK Lees hier meer over het gebruik van cookies.