nl fr

Raad voor Dierenwelzijn geeft nieuw advies over het houden van dolfijnen

Raad voor Dierenwelzijn geeft nieuw advies over het houden van dolfijnen

 

De Raad voor Dierenwelzijn stelt vandaag een nieuw advies voor met maatregelen voor het houden van dolfijnen in gevangenschap. Na vragen en opmerkingen bij de bevolking richtte de Raad in 2011 een werkgroep op om de bestaande normen onder de loep te nemen. Deze werkgroep bestond uit wetenschappers, vertegenwoordigers van dierenwelzijnsorganisaties en dolfinaria, waaronder Boudewijn Seapark.
Boudewijn Seapark is blij met de resultaten van deze werkgroep.

 

Dit zijn de voornaamste conclusies van de werkgroep:
• Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen gevonden waaruit blijkt dat het welzijn van dolfijnen in gevangenschap zou verstoord zijn.
• Dolfijnen in Europese dolfinaria leven langer dan in het wild, ook die in Brugge. De mediane levensverwachting van dolfijnen in de natuur 15 jaar. In Europese
dolfinaria is dat 22 jaar. In Boudewijn Seapark is de oudste dolfijn (Puck) al 48 jaar.
• Er zijn in Boudewijn Seapark geen sterfgevallen te wijten aan de omgeving of het management.
• Wetenschappelijke studies in de modernere Europese dolfinaria hebben geen duidelijke en eensgezinde stressindicatoren kunnen aantonen bij dolfijnen.
• De wettelijke minimale bassinnormen zullen gelijk getrokken worden met de ‘Standards and Guidelines’ van EAAM (European Association of Aquatic Mammals).
Deze richtlijnen worden als strengste ter wereld beschouwd. Tijdens een controle van onafhankelijke inspecteurs in 2011, voldeed Boudewijn Seapark hieraan.
Boudewijn Seapark is Institutional member van EAAM.

 

Maar om alsnog aan de maatschappelijke vraag te beantwoorden, blijft Boudewijn Seapark
Brugge ook de volgende jaren investeren in het welzijn van zijn dolfijnen.
Daarom zal het park volgende veranderingen doorvoeren om het welzijn van de dieren te verbeteren, zonder dat deze wetenschappelijk vereist werden.

 

Op korte termijn (2 jaar) zal Boudewijn Seapark o.a.:

• de luchtkwaliteit en het waterbehandelingssysteem in het dolfinarium optimaliseren.

• zijn publiek nog meer sensibiliseren en meer educatie aanbieden aan o.a. scholen.

• investeren in een meer natuurlijke leefomgeving voor de dolfijnen (wieren, rotsen onder water, zandbodem, …).

• zijn personeel een actuele vorming geven door deelname aan congressen, opleidingen, habitat beleving, …

• een langetermijnplanning uitwerken voor de dolfijnengroep (door o.a. te blijven deelnemen aan het Europese fokprogramma van EEP).

• de dolfijnen en de expertise van haar medewerkers beschikbaar blijven stellen voor wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de soort in het wild.

Op lange termijn (12 jaar) zal Boudewijn Seapark:

• de mogelijkheden onderzoeken voor het bouwen en creëren van een buitenbassin. Op korte termijn zal hiervoor al een werkgroep worden opgestart om het park hierbij te begeleiden. Deze werkgroep zal bestaan uit experts die zowel ervaring hebben met dolfijnen in het wild als in dolfinaria.

 

Dirk Lips, de voorzitter van de Raad voor Dierenwelzijn, is tevreden met het bereikte compromis. Ook dierenrechtenorganisatie GAIA vindt dit akkoord een belangrijke stap vooruit.
“Onze dieren zijn onze grootste troef, hun gezondheid en welzijn blijven onze eerste prioriteit.”
aldus Boudewijn Seapark.

 

De Raad voor Dierenwelzijn vraagt nu dat de Belgische wetgeving aangepast wordt aan de nieuwe aanbevelingen.
Het volledige advies vindt u op www.raadvoordierenwelzijn.be.

Boudewijn Seapark gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. | OK Lees hier meer over het gebruik van cookies.